ZuidasDok zet stap voorwaarts

17 juni 2013 – Project ZuidasDok gunt advies- en ingenieursdiensten aan de combinatie van ARCADIS en Witteveen+Bos ondersteund door adviesbureau AT Osborne. ARCADIS, Witteveen+Bos & AT Osborne dragen bij aan de uitwerkingen van deze planprocedures zoals het Milieueffectrapport, Trac├ębesluit en bestemmingsplannen.
ZuidasDok start eveneens eind 2013/begin 2014 met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zoals waar mogelijk het verleggen van kabels en leidingen. Deze voorbereidende werkzaamheden duren drie tot vier jaar. Tevens start in deze periode de voorbereiding voor een ondergrondse fietsenstalling op het Mahlerplein. In 2017 start de bouw van de tunnels.

Met ZuidasDok verbetert de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en de leefbaarheid van Zuidas. De A10 wordt tussen De Nieuwe Meer en Amstel uitgebreid en ter hoogte van Zuidas ondergronds gebracht. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en de inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer verbeterd. Hierdoor kan Zuidas zich verder ontwikkelen tot een nieuw stadscentrum voor wonen, werken en voorzieningen. Projectorganisatie ZuidasDok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam.

Bron: Arcadis

Meer op www.amsterdam.nl/zuidas>