Zuid-Holland maakt hergebruik groenafval makkelijker

De provincie Zuid-Holland gaat het makkelijker maken om te experimenteren met het hergebruik van groenafval, bijvoorbeeld bermmaaisel. Wie met een goed plan komt, kan in Zuid-Holland voortaan sneller aan de slag.

Nu wordt groenafval juridisch gezien als ‘afval’. Het moet daardoor ook als afval afgevoerd en verwerkt worden, en mag niet zomaar in de bodem terechtkomen. Terwijl dit in het geval van groenafval soms juist kansen biedt. Bermmaaisel kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bodemverbeteraar of meststof. Er zijn diverse ondernemers en onderzoekers die daarmee willen experimenteren. Als bevoegd gezag kan de provincie daarvoor in sommige gevallen ontheffing afgeven. Dat is tot nu toe een paar keer gebeurd, maar blijkt erg onduidelijk. Daarom heeft de provincie dit nu in een beleidsregel vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat ondernemers met een goed plan sneller aan de slag kunnen.

Provincie Zuid-Holland