Zorgen over aanpak N35

Een brede coalitie van decentrale overheden, Economic Boards, ondernemers- en mobiliteitsorganisaties maken zich zorgen over het gebrek aan vooruitgang ten aanzien van N35, de Rijksweg tussen Zwolle en Twente. Nu vertraging dreigt, is de prioriteit die de N35 voor de regio heeft via een brief onder de aandacht van de minister Van Nieuwenhuizen gebracht.
Aanleiding voor de brief is de beantwoording van de Kamervragen op 16 juni, waaruit blijkt dat de besluitvorming over de aanpak van de N35 opnieuw verdere vertraging oploopt. De organisaties roepen de minister op om op de kortst mogelijke termijn in bestuurlijk overleg te treden met de provincie Overijssel en de besluitvorming niet verder op de lange baan te schuiven.
Volgens Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Overijssel, is de N35 is de belangrijkste verbindingsweg tussen twee economische topregio’s in Oost-Nederland: Regio Zwolle en Regio Twente. Om bedrijven te behouden voor Oost-Nederland én nieuwe economische activiteit aan te trekken zijn goede vestigingsvoorwaarden en een optimale bereikbaarheid essentieel. De hoogst noodzakelijke aanpak van de N35 zou niet alleen de economische bedrijvigheid ten goede komen, maar ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.
Ook Regiovoorzitter Hans van Norel vindt het van groot belang dat de N35 verder wordt opgewaardeerd. Dat is belangrijk voor de betreffende regio, maar levert ook werk op. Infrabedrijven maken zich zorgen door een teruglopend aantal offertes en aanbestedingen en verminderde werkvoorraad. De overheid moet zorgen dat er genoeg werk in de markt komt zodat banen behouden blijven, vindt Van Norel. Investeringen in infrastructuur kennen namelijk een multipliereffect. Elke bestede euro levert volgens hem tussen de 1.9 en 2.9 euro op.

De brief is ondertekend door VNO-NCW Midden Overijssel, MKB-Nederland Midden, MKB Regio Zwolle, TLN Regio Oost, ANWB, Bouwend Nederland Regio Oost, Regioraad Oost evofenedex, Port of Zwolle, Port of Twente, Economic Board Regio Zwolle, Twente Board, Regio Twente en Regio Zwolle.

Meer bij Bouwend Nederland>