Zonnewegdek SolaRoad in twee provincies in gebruik genomen

Op 7 maart is op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter SolaRoad in gebruik genomen. De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer (Noord-Holland) en op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse (Zuid-Holland). Beide provincies gaan hiermee ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken. Daarmee is volgens de producent een belangrijke stap gezet in de richting van een grootschalige toepassing van SolaRoad. In dit systeem zijn zonnepanelen geïntegreerd in het wegdek. Het is voor het eerst dat er in Nederland op een dergelijke schaal energie zal worden gewonnen uit ons wegennet. Momenteel is de verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek circa 30.000 kWh per jaar. Deze energie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens. Als een derde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) in de toekomst uit zonnewegdek zou bestaan, kunnen volgens de initiatiefnemers negen miljoen auto’s worden gevoed vanuit het SolaRoadsysteem.
SolaRoad is een ontwikkeling van TNO, provincie Noord-Holland, Ooms Civiel (nu onderdeel van Strukton) en Imtech Traffic & Infra (nu Dynniq).

www.solaroad.nl