Zonnepanelen SolaRoad tijdelijk vervangen door asfalt

De zonnepanelen van de SolaRoad, het fietspad langs de N203 bij Krommenie, zijn verwijderd.

De provincie Noord-Holland heeft hiertoe besloten omdat de panelen waren beschadigd door vandalisme en het niet meer veilig was deze te laten liggen. De nieuwe panelen voor het fietspad zijn nog niet gereed. Daarom is het fietspad voorzien van een asfaltlaag zodat deze weer goed begaanbaar is.
SolaRoad vangt zonlicht dat op het wegdek valt op met zonnecellen en zet dit om in elektriciteit. Het wegdek werkt als een groot zonnepaneel. Door slim gebruik te maken van het bestaande fietspadennet, is het mogelijk om een groot oppervlak te benutten voor het verzamelen van energie, zonder gevolgen voor het landschap. De opgewekte elektriciteit kan gebruikt worden voor onder andere wegverlichting, verkeerlichten, huishoudens en elektrisch rijden. Het fietspad in Krommenie is een ideale plek om de zonnepanelen in de praktijk te toetsen. Het is breed, er rijden veel fietsers en het ligt open zodat de zon er goed op schijnt.
In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt TNO aan het verder ontwikkelen en verbeteren van de zonnepanelen die zijn gebruikt op de SolaRoad in Krommenie. Zoals met elke innovatie, moet het uitvoerig onderzocht en getest worden voordat het goed genoeg is om de panelen op fietspad in heel Noord-Holland te plaatsen. Als 100 kilometer fietspad wordt bedekt met zonnepanelen dan levert dit voor 11.000 huishoudens duurzame energie op voor een heel jaar. De provincie Noord-Holland heeft ruim 400 kilometer fietspaden, waardoor zonnepanelen op fietspaden kan zorgen voor een alternatief van duurzame energie.

SolaRoad is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, TNO en Strukton Civiel. SolaRoad B.V. is met Europese steun een samenwerking aangegaan binnen het programma Rolling Solar. (Zie ook www.solaroad.nl.)

Meer bij de Provincie Noord-Holland>