Zeespiegelstijging Nederlandse kust is toegenomen

30 maart 2023 – In samenwerking met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) presenteerde Deltares op 30 maart de vierjaarlijkse rapportage over de waargenomen zeespiegel aan de Nederlandse Kust. Verbeterde analysetechnieken werden gebruikt om het effect van wind op zeeniveau nauwkeuriger te bepalen. De conclusies over zeespiegelstijging zijn daardoor robuuster. Het meest opvallende resultaat is dat de toename van de zeespiegelstijging nu ook aan de Nederlandse kust te zien is.

In de twee voorgaande rapporten werd de zeespiegelstijging goed weergegeven door een constante trend sinds het begin van de metingen in 1890. De laatste waarnemingen veranderen dit beeld. De zeespiegel aan de Nederlandse kust laat zich nu het beste beschrijven door een trend van 1,8 mm/jaar tot dertig jaar geleden en een toegenomen gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,9 mm/jaar gedurende de afgelopen dertig jaar. Deze versnelling komt overeen met wat bekend is over wereldwijde trends in zeespiegelstijging.
Sinds 2014 actualiseert Deltares in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Zeespiegelmonitor. De monitor stelt de toestand en ontwikkeling van de zeespiegel vast ter ondersteuning van het beleid voor waterveiligheid. De resultaten van de Zeespiegelmonitor worden onder andere gebruikt om de jaarlijkse behoefte aan zandsuppleties te bepalen. De monitor speelt ook een rol bij de beoordeling en het ontwerp van de primaire waterkeringen.
De jaarlijkse stand van de zeespiegel is gebaseerd op waarnemingen bij de zes belangrijkste getijdenstations in Nederland (Delfzijl, Harlingen, Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen).

Met een nieuwe methode zeggen de betrokken partijen de invloed van wind op de jaargemiddelde waterstanden nauwkeuriger te kunnen bepalen voor de jaren na 1979. De mate van onzekerheid in de gegevens in deze Zeespiegelmonitor is daarmee verminderd, waardoor de beschrijving van de lokale zeespiegel stijging in recente periodes betrouwbaarder.
Monitoring van de zeespiegel is van groot belang voor Nederland. De Zeespiegelmonitor geeft een goed beeld van de huidige stijging aan de Nederlandse kust. Rijkswaterstaat en KNMI blijven de zeespiegelstijging de komende jaren nauwlettend volgen.

Foto: Deltares

Deltares>