Zeespiegel Nederlandse kust verder gestegen in 2022


(Foto: Deltares)

30 november 2023 – Deltares presenteerde op 30 november de jaarlijkse berekening van de stand van de zeespiegel langs de Nederlandse Kust. Bij de vorige, uitgebreidere, vierjaarlijkse rapportage is voor het eerst, naast de wereldwijde waarneming, ook langs de Nederlandse kust een versnelling van de zeespiegelstijging vastgesteld. Die conclusie blijft staan, nu de gegevens voor 2022 zijn toegevoegd. De zeespiegel langs de Nederlandse kust kan nog steeds het best beschreven worden door een trend van 1,8 mm/jaar tot 30 jaar geleden, en een toename van de gemiddelde jaarlijkse stijging naar 2,9 mm/jaar in de periode erna.

Sinds 2014 onderhoudt Deltares de Zeespiegelmonitor in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee wordt de stand en ontwikkeling van de zeespiegel vastgesteld, ter ondersteuning van het waterveiligheidsbeleid. Aan de hand van de resultaten van de Zeespiegelmonitor wordt o.a. bepaald hoeveel zand er jaarlijks gesuppleerd dient te worden. De Zeespiegelmonitor speelt ook een rol bij de beoordeling en het ontwerp van de primaire waterkeringen.

Meer bij Deltares>