Ontgraving Zandweerdplas gestart

23 mei 2013 – Ter hoogte van de rioolwaterzuivering Deventer is gestart met het ontgraven van de Zandweerdplas. Dit is na de Munnikenhank, Hengforderwaarden en Stobbenhank de vierde nevengeul die ontgraven wordt vanwege Ruimte voor de Rivier Deventer. De bestaande Zandweerdplas wordt flink vergroot. Deze werkzaamheden lopen door tot mei 2014.
Bij de RWZI Deventer zijn de werkzaamheden voor het verleggen van de effluentleidingen volop in gang. De oude leiding is eruit gehaald en de nieuwe wordt klaar gemaakt voor gebruik. Binnenkort wordt de nieuwe effluentleiding verdiept aangelegd en zijn de werkzaamheden voor de eerste effluentleiding klaar en kan er begonnen worden met de tweede leiding.
Met Ruimte voor de Rivier Deventer geven de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe de IJssel meer ruimte. De IJssel krijgt namelijk steeds meer water te verwerken. Het is dan ook van groot belang dat de rivier meer ruimte krijgt om al het water aan te kunnen. Door de IJssel meer ruimte te geven, kunnen tijdelijke extra hoeveelheden water veilig worden afgevoerd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan natuurontwikkeling en het creƫren van extra recreatiemogelijkheden in het rivierengebied.

Bron: Ruimte voor de Rivier>