Zandsuppletie Oesterdam afgerond

29 januari 2014 – Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vanmiddag de Veiligheidsbuffer Oesterdam geopend. Ze deed dat samen met basisschoolkinderen van openbare basisschool Ter Tolne door het leegkiepen van enkele emmertjes zand vanaf een schip. Daarmee werd de laatste hand gelegd aan de opgehoogde zandplaat tussen Rilland en Tholen. Door het herstellen van de oude zandplaten krijgt de natuur volgens het ministerie weer de ruimte en kan er in de toekomst € 3,5 miljoen op het onderhoud aan de dijk worden bespaard.
Afgelopen najaar is er bijna  500.000 m3 zand gestort voor de Oesterdam. Het project Veiligheidsbuffer Oesterdam is bedoeld om de negatieve effecten van de zandhonger en de zeespiegelstijging tegen te gaan.
Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering heeft de Oosterschelde te maken met zogeheten zandhonger. Door de komst van de stormvloedkering is het getij afgenomen. Het is niet meer sterk genoeg om zand en slib aan te voeren om de zandbanken, slikken en schorren op te bouwen. Door de golfslag verdwijnt er echter wel steeds zand en worden de bestaande zandplaten langzamerhand steeds kleiner.

Bron: Ministerie van I&M>