Zandsuppletie Nieuwvliet-Groede

23 maart 2023 – In april en mei 2023 werkt Rijkswaterstaat op het strand van Nieuwvliet-Groede aan het onderhoud van de kust. Met baggerschepen wordt in totaal 700.000 m3 zand aangebracht op het strand tussen Het Killetje (Nieuwesluis) en Zwarte Polder (Nieuwvliet-Bad).
Vanaf april 2023 zullen speciale baggerschepen zand opzuigen van de zeebodem uit geselecteerde zandwinvakken op meer dan tien km uit de kust. Eenmaal op het strand spreiden bulldozers en shovels het zand verder uit. Vanaf het strand kan het zand de komende tijd weer doorstuiven de duinen in. Zo wordt de kust versterkt met hulp van de natuur.
In het belang van de natuur gebruikt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk hetzelfde zand als er al ligt op de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Het zand voor Nieuwvliet-Groede is afkomstig van zandwinlocaties, op ruim 10 km van de kust. Dit zand is geselecteerd op samenstelling en korrelgrootte, vergelijkbaar met het zand op de locatie waar het wordt aangebracht.

Meer bij Rijkswaterstaat>