Zandstort langs Houtribdijk afgerond

In het weekend van 9 en 10 maart 2019 is het laatste zand gestort langs de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Hiermee is volgens Rijkswaterstaat een belangrijke mijlpaal bereikt in de versterking van deze primaire waterkering.
De nieuwe zandoevers zijn in totaal 10 km lang. Ze beschermen de dijk tegen de kracht van de golven van het IJsselmeer en Markermeer. In enkele maanden tijd is er zo’n 10 miljoen m3 zand langs de dijk gelegd. Dat is meer dan er normaal gesproken in een jaar langs de gehele Nederlandse kust wordt gestort.
Nu het benodigde zand succesvol langs de dijk is geplaatst, werkt de aannemer verder aan het op de vereiste hoogte afwerken van de oevers. De zandige oevers lopen geleidelijk af in het water van het Markermeer en het IJsselmeer, 70 m boven water en 70 m onder water. Ook wordt het zand de komende periode verder ingezaaid met een grasmengsel, met name om verstuiving van het zand tegen te gaan.

Wereldwijde primeur
Het gebruik van zandige oevers is wereldwijd niet eerder op deze manier toegepast in een binnenmeer zonder eb en vloed. Bij de Houtribdijk is deze innovatie mogelijk dankzij het relatief ondiepe water aan de kant van Enkhuizen. Richting Lelystad wordt de dijk juist met breuksteen en gietasfalt versterkt. De oevers zorgen voor meer biodiversiteit in het IJsselmeergebied, waar over het algemeen vooral harde, stenige oevers zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende jaren in samenwerking met de TU Delft verder hoe de onvoorspelbare golfslag in het IJsselmeergebied de zandige oevers beïnvloeden.

De Houtribdijk is oorspronkelijk aangelegd om het Markermeer in te polderen. Inmiddels is de Houtribdijk een primaire waterkering met als belangrijke functie om bij storm het water van het Markermeer en IJsselmeer in dwang te houden. De 25 km lange dam beschermt daarmee omwonenden van het hele IJsselmeergebied tegen hoogwater. Ook vormt de Houtribdijk als N307/Markerwaarddijk de verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De dijk wordt sinds 2017 versterkt, als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (Deltaplan Waterveiligheid). In 2020 moet de hele dijkversterking zijn afgerond.

Meer bij Rijkswaterstaat>