‘Zandige kust is belangrijke troef’

Een klimaatbestendige zandige kust vereist begrip van het zandtransport en de bodemvormen op de diepe vooroever (Bron: Deltares)

In het licht van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is een klimaatbestendige kust een belangrijke troef. Natuurlijke zandkusten, zoals bijvoorbeeld Nederland heeft, zijn een bron van sediment en een duurzaam antwoord op de stijging van de zeespiegel. Om daar adequaat mee om te kunnen gaan, is meer kennis nodig over de diepe vooroever, als de verbindende schakel tussen de offshore zeebodem en de kustzone. Deze diepe vooroever (waterdieptes tussen de c.a. 8 en 20 m) speelt ook een belangrijke rol bij het begrijpen hoe menselijke activiteiten zoals windmolenparken op zee en zandwinning uiteindelijk onze stranden en duinen beïnvloeden.

Een nieuw door NWO gefinancierd project genaamd MELODY gaat zandtransportprocessen en de dynamiek van getijdezandgolven ontrafelen en numeriek modelleren om zo bij te dragen aan het duurzame zee- en kustbeheer van de toekomst.

Het zandtransport en de morfodynamica van de diepe vooroever zijn complex en nog onvoldoende doorgrond. Er is weinig bekend over de processen die zand verplaatsen in de land- en zeewaartse richting terwijl die samen een subtiel, maar essentieel netto zandtransport vormen. Hetzelfde geldt voor de interacties tussen bodemvormen, getijdezandgolven in het bijzonder. In het project worden unieke veldgegevens gecombineerd met verschillende nieuwe numerieke modellen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de dynamiek van de zeebodem. Deze numerieke modellen helpen de kustbeheerder om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel, maar ook om bijvoorbeeld geschikte locaties te vinden voor offshore zandwinning en windmolenparken.

Het onderzoeksproject MELODY: Modeling Lower Shoreface Seabed Dynamics for a Climate-Proof Coast wordt gefinancierd door NWO-TTW. Het project is een initiatief van Jebbe van der Werf (Deltares & Universiteit Twente), in nauwe samenwerking met Suzanne Hulscher, Pieter Roos en Johan Damveld (Universiteit Twente) , Bart Grasmeijer en Rosh Ranasinghe (Deltares). Er zijn onderzoekers en gebruikers bij betrokken van de Universiteit Twente, de Universiteit van Kopenhagen, de Universiteit Gent, de Universiteit van Nottingham, Rijkswaterstaat, Arcadis, Van Oord, Primo Marine, Royal HaskoningDHV, Dienst der Hydrografie, Tennet, WaterProof en Witteveen+Bos.

Deltares>