Zaligebrug enMX3D bridge  winnen DDW-prijs

FOTOGRAAF  Jan Daanen
De Zaligebrug over de Spiegelwaal in Nijmegen is een van winnaars van de Dutch Design Awards. De tweehonderd meter lange brug in de uiterwaarden over de nevengeul, won in de categorie Habitat.
De brug maakt onderdeel uit van het programma Ruimte voor de Rivier, waarmee Rijkswaterstaat anticipeert op ge verwachte gevolgen van de klimaatverandering. Met een deelproject daarvan -Ruimte voor de Waal’ is de Spiegelwaal en de omgeving daarvan heringericht.
De Zaligebrug (Citadelbrug) verbindt het nieuwe eiland Veur-Lent met de noordelijke Waaloever na de realisatie van de dijkverlegging. De 200 meter lange brug is vormgegeven als onderdeel van de padenstructuur in de uiterwaarde – een brug zonder begin en eindpunt. Doordat de brug in de uiterwaarde ligt zal deze een aantal dagen per jaar gedeeltelijk onder water staan.
Door de slinger wordt het kunstwerk integraal onderdeel van de padenstructuur binnen het stedelijk rivierpark. De brug wordt op het land doorgetrokken waardoor de overgang tussen maaiveld en kunstwerk soepel en geleidelijk is. Brug en pad gaan naadloos in elkaar over. Het lengteprofiel is asymmetrisch gemaakt, waardoor het laagste deel van de brug bij hoogwater verdwijnt.
‘NEXT architects heeft met zichtbaar plezier vormgegeven aan een brug die zowel de gevolgen van – als oplossingen voor stijgende waterniveaus verbeeldt,’ zei de DDW-jury over het ontwerp.

Door de sterke fluctuatie van het waterpeil zal de omgeving en de vorm van de brug steeds veranderen. De dynamiek van het landschap wordt zichtbaar; het wassende water als attractie. Stepping stones vormen bij hoogwater een looproute naar de brug, zodat het stromende water tussen de betonplanken van dichtbij kan worden beleefd. De nieuwe recreatieve omgeving van het eiland Veur-Lent start niet op het eiland, maar reeds bij de brug. Door het (be)leefbaar maken van de omgeving en het water wordt de brug onderdeel van de bestemming.

3D-geprintFoto: MX3D
Ook de 3D-geprinte stalen brug van MX3D viel tijdens de Dutch Design Week in de prijzen en wel in de categorie Design Research. Het gaat om een stalen brug die 3D geprint is door robots en die binnenkort als eerste stalen brug ter wereld in het centrum van Amsterdam wordt geplaatst.
Het project is een initiatief van de Nederlandse start-up MX3D en is bedacht door ontwerper Joris Laarman. De ontwikkeling kwam tot stand met partners als Arup, Autodesk, Heijmans, ArcelorMittal en Imperial College London.
De brug wordt over de gracht van de Oudezijds Achterburgwal (Wallen) geplaatst. Een doorbraak voor de innovatieve mogelijkheden van (grootschalig) 3D-printen: de introductie van deze techniek bij een publiek gebruiksobject vergroot de maatschappelijke bekendheid en inburgering van deze techniek. Het project symboliseert volgens de jury van DDW de snelheid waarmee deze nieuwe techniek en mogelijke toepassingen zich ontwikkelen.

Meer bij NEXT-Architecten>

.. en bij MX3D>