Sluizencomplex
Witteveen+Bos: vergroting sluiscomplex in Zweden

20 juni 2014 – Gisteren is in Zweden het contact ondertekend voor een grote opdracht voor de aanpassing van een bestaande sluis in het Södertälje-kanaal in de stad Södertälje, bij Stockholm in Zweden. Ook wordt het Södertälje-kanaal verbreed en verdiept. De werkzaamheden vallen binnen het Zweedse Mälaren project, dat is bedoeld om de havens van Västerås en Koping beter bereikbaar te maken. Tijdens een startbijeenkomst op 26 juni 2014 beginnen Witteveen+Bos en Zweedse partner WSP in opdracht van de Zweedse maritieme dienst Sjöfartsverket aan het project.
Het verbreden en verdiepen van het Södertälje-kanaal is nodig om zeeschepen tot 165 meter lengte en 23 breedte toegang te kunnen bieden tot de havens van de verder landinwaarts gelegen steden Västerås en Koping. Ook in Södertalje zelf is een aantal werkzaamheden noodzakelijk om het maritieme verkeer te kunnen verwerken: verlenging, verbreding en renovatie van een sluis (twee nieuwe sluishoofden en -deuren, vernieuwing en verlenging van de langszijde), het aanbrengen van nieuwe remmingwerken ter plaatse van bestaande bruggen (voor het afremmen van de schepen), het aanbrengen van erosiebescherming voor de oevers en bodem,  het ontwerpen van een nieuwe verkeersbrug ter plaatse van de sluis, het aanleggen van nieuwe wachtplaatsen en bescherming van het gebied tegen toekomstige overstromingsrisico’s.
De start van de uitvoering is gepland medio 2015. Voor Witteveen+Bos is deze opdracht een goede kans om de werkzaamheden in Zweden uit te breiden. Deze opdracht in Zweden verwierf het ingenieurs- en adviesbureau mede dankzij ervaringen verworven tijdens werkzaamheden voor de Afsluitdijk.

Bron: Witteveen + Bos>