Aanleg windmolenpark Noordoostpolder van start


3 juni 2013 – De voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructuur van het windmolenpark nabij Espel zijn gestart. In opdracht van Enercon legt Dura Vermeer Infrastructuur Noord West de infrastructuur aan voor totaal 13 windmolens op de bestaande bodem van het ingepolderde IJsselmeer.

De aan te brengen constructie bestaat uit wegenbouwdoeken, wapeningsnetten, circa 250.000 m3 zand en ongeveer 200.000 ton granulaat. Het zand en granulaat wordt met behulp van schepen over het IJsselmeer aangevoerd en dan getransporteerd over de dijk met behulp van transportbanden. Dagelijks wordt er circa 5000 m3 materiaal aan zand en granulaat over de dijk aangevoerd en op hetzelfde moment verwerkt.
De infrastructuur voor de bouw van de molens dient medio november 2013 gereed te zijn. Dan start de werkelijke bouw van de molens. In juni 2016 is het windmolenpark gereed en wordt het opgeleverd aan NOP Agrowind, de opdrachtgever van onze Duitse opdrachtgever Enercon.

Bron: Dura Vermeer>