Wilnis

Dijkdoorbraak in Wilnis

In de nacht van 26 augustus 2003 brak in de Utrechtse gemeente Wilnis de dijk langs de Ringvaart door. Het water uit de Ringvaart stroomde de lager gelegen wijken Veenzijde 1 en 2 in, waar een laag van 50 centimeter modder en water kwam te staan. Bij de doorbraak verschoof 60 meter dijklichaam. De Ringvaart viel vrijwel droog. In de bermen ontstonden scheuren door het weglopen van het water. Ook verzakten delen van de oever. Vijftienhonderd tot 2000 mensen werden geëvacueerd en de gemeente stelde een noodverordening in. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht sloot de vaart aan beide zijden van het gat af en pompte het water uit de woonwijken.

Filmpje over de doorbraak>

Droogte werd later als waarschijnlijke oorzaak van de dijkdoorbraak aangewezen.  De dijk in Wilnis bestaat voor een groot deel uit veen en dat heeft een zuigende werking. Veen zuigt water op als een spons. Door uitdroging door zon en warmte was het dijklichaam waarschijnlijk te licht geworden, waardoor het wegspoelde.

wilnis

De logische vraag was vervolgens of ook op andere plaatsen veendijken kunnen doorbreken als gevolg van uitdroging. Volgens de Unie van Waterschappen bestaat een aanzienlijk deel van de 12.000 kilometer aan secundaire waterkeringen uit veenlichamen. Vooral in de veengebieden in Noord- en Zuid-Holland. De Unie verwacht dat de waterschappen deze waterkeringen extra zullen controleren.

 

De veendijkramp bij Tuindorp-Oostzaan
Wilnis was niet de eerste maal dat een veendijk voor problemen zorgde. Op 14 januari 1960 brak een veendijk bij Tuindorp-Oostzaan.

Tuindorp Oostzaan
Tuindorp-Oostzaan was een modelbuurt. Het was een van de ‘tuindorpen’ die tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Amsterdam werden aangelegd als tegenwicht voor de verpauperde volksbuurten in de binnenstad. Tuindorp-Oostzaan was speciaal bedoeld voor werknemers van de scheepswerven in Amsterdam-Noord. De bouw begon in 1919 en in 1960 stonden er ruim 2600 woningen. Er woonden januari 1960 moment 11 500 mensen. Ze moesten allemaal worden geëvacueerd. Pas twee weken later konden de eerste bewoners weer terugkeren.

(Civiele Techniek 7 2011)

Filmpje 1>

Filmpje 2>