ARCADIS reconstrueert wetlands Louisiana


 

Arcadis heeft twee opdrachten gekregen om verdwenen moerasland langs de kust van de Amerikaanse staat Louisiana te herstellen. Het gaat om typisch building with nature-projecten waarbij door het sturen van natuurlijke processen wetland wordt teruggewonnen.
De laatste decennia hebben de wetlands langs de Golf van Mexico zich steeds verder teruggetrokken met negatieve gevolgen voor natuurontwikkeling en kustveiligheid. De moerasgebieden waren juist belangrijk om stormvloeden op te vangen. Daarom heeft de overheid een plan ontwikkeld om zo’n 7000 hectare moerasgebied te reconstrueren, met behulp van sediment uit de Mississippi. Het gaat onder meer om de aanleg van een kanaal en een distributiesysteem dat sedimentrijk water aanvoert van de Mississippi en gecontroleerd verdeelt over een geselecteerd gebied.  Het project is onderdeel van het White Ditch Freshwater and Sediment Diversion Project. Daarnaast  is ARCADIS gevraagd  om engineering- en design-ondersteuning te leveren bij het zogenaamde Lower Barataria Sediment Diversion Project van Louisiana’s Coastal Protection and Restoration Authority. De twee opdrachten moeten er toe leiden dat het moerasgebied in de komende 50 jaar uiteindelijk circa 100 vierkante kilometer groeit.


Bron: Civil Engineering, 7 mei 2013>

Meer op de site van Dutch Water Sector>