Werkzaamheden aan vaargeul Holwerd – Ameland

Ten westen van de huidige vaargeul Holwerd, heeft zich door de zeer dynamische bewegingen in dit Waddengebied een natuurlijke geul ontwikkeld. Na onderzoek blijkt dat deze geul op dit moment geschikter is als vaargeul dan de vaargeul waar nu gebruik van wordt gemaakt.
Deze geul sluit beter aan op de natuurlijke morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee. Om deze geul te kunnen gebruiken als veilige vaarweg, moet hij wel eerst op de juiste onderhoudsdiepte en breedte worden gebracht. De lengte van de route verandert hierdoor niet.
De verwachting is dat, door mee te bewegen met het systeem en deze geul te gebruiken als vaarweg, er minder baggerwerkzaamheden nodig zijn.
In opdracht van Rijkswaterstaat brengt aannemerscombinatie Van der Kamp/De Boer deze natuurlijke geul begin augustus 2022 op onderhoudsdiepte en – breedte. Een groot deel van het werk wordt uitgevoerd door een kraanschip en twee splijtbakken. Daarnaast worden ook een sleephopperzuiger en een ploegboot ingezet. Het werk duurt ongeveer tien weken.
Verwacht wordt dat nog maar een derde gebaggerd hoeft te worden van wat op dit moment wordt gebaggerd. Dat scheelt ook in de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en stikstof, omdat er minder vaarbewegingen van het baggerschip nodig zullen zijn.

Luchtfoto van het traject Holwerd-Ameland (Foto: Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>