Wereldprimeur in Groningen: zeedijk gemaakt van zout baggerslib

In noordoost Groningen is een zeedijk versterkt met klei gemaakt van zout baggerslib. Dat is nog nooit eerder gedaan. Het slib is in drie jaar gerijpt tot stevige dijkenklei, een proces dat in de natuur tientallen jaren duurt. De dijk is over een lengte van 750 meter verbreed en verhoogd met deze bijzondere klei. Vanaf 2025 wil het Waterschap Hunze en Aa’s de resterende 11,5 kilometer van de Dollarddijk ook met deze lokale klei versterken.

Het idee voor deze innovatie ontstond tien jaar geleden. Het Deltaprogramma onderzocht nieuwe en duurzame vormen van dijkversterkingen die goed passen in het gebied van het Werelderfgoed Waddenzee.Waterschap Hunze en Aa’s moet de dijk langs de Dollard versterken en het Nationaal Deltaprogramma bood de kans om het idee van de Brede Groene Dijk te verkennen. Het idee is simpel: haal overtollig slib uit de Eems-Dollard, laat het drogen tot klei en versterk hiermee de naastgelegen dijk. Zo verbetert de waterkwaliteit, omdat er minder slib in het water zweeft en komt er een veilige en groene dijk die goed in de omgeving past.

Door uitgebreid onderzoek is inmiddels veel kennis over de klei opgedaan. De 750 meter dijk wordt de komende drie jaar gemonitord om informatie te verzamelen over onder andere de ontwikkeling van de kruidenrijke grasmat, de drainage en het benodigde beheer. De kennis die dit project oplevert is bruikbaar bij andere projecten in binnen- en buitenland.

Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever. EcoShape heeft de dijk aangelegd en voert de monitoring uit. Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports zijn partners. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050 en het Deltaprogramma. Het Waddenfonds en Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de financiers. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en het Rijk samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: in de komende 30 jaar wordt 1.500 kilometer dijk versterk

De Brede Groene Dijk in september 2022 kort na oplevering met op de voorgrond de kwelder (Foto: door EcoShape Edwin van Vliet)

Meer bij Waterschap Hunze en Aas>