Wereldprimeur België: eerste 100 procent duurzame strandsuppleties

Vanaf 1 februari zal Jan De Nul in opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), zo’n 500.000 kubieke meter zand op het strand van Raversijde aanbrengen. Het materieel dat Jan De Nul voor deze bagger- en grondwerken zal inzetten, beantwoordt aan de strengste duurzaamheidsnormen.
Voor de baggerwerken in Raversijde zet Jan De Nul Group onder meer in op duurzame brandstof. Het baggerschip Pedro Álvares Cabral zal tijdens de werken op 100 procent duurzame drop-in biobrandstof varen. Dat is een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van oliën uit plantaardige afvalstromen en dus niet van voedselgewassen. ‘Drop-in’ houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om deze biobrandstof te kunnen gebruiken.
Deze duurzame variant reduceert niet alleen de CO₂-uitstoot, er belandt ook fors minder fijnstof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie.
Voor de grondwerken op het strand mobiliseert Jan De Nul de meest geavanceerde bulldozers en graafkranen, allemaal voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. En het projectmanagementteam ter plaatse zal kunnen beschikken over de nieuwste generatie van ecologische werfkantoren, voorzien van goed isolerende materialen en een warmtepomp.
Hierdoor Jan De Nul Group zijn CO2-uitstoot met 90 procent te reduceren en zijn NOx-uitstoot en energieverbruik in de werfkantoren met 80 procent te verminderen.

Meer bij Jan de Nul>