Verbreding A2 Midden-Limburg

17 mei 2013 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de startbeslissing genomen om de A2 in Midden-Limburg permanent te verbreden. Het gaat om een verbreding van de weg over een afstand van 20 kilometer, tussen de knooppunten ’t Vonderen en Kerensheide.
Het tracé is onderdeel van de enige corridor op snelwegniveau die Zuid- en Midden-Limburg met de rest van het land verbindt. Met deze verbreding wil de overheid de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren en netwerk robuuster maken. Daarmee moet de ingreep ook de verdere ontwikkeling van belangrijke gebieden als Maastricht Health Campus, Greenport Venlo, Chemelot en Brainport Eindhoven een impuls geven.
Om de verbreding te realiseren, worden de bestaande spitsstroken opgewaardeerd tot volwaardige rijstroken, inclusief vluchtstroken. Het Rijk stelt € 215 miljoen beschikbaar voor dit project, de provincie Limburg draagt € 35 miljoen bij. De werkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden tussen 2022 en 2025.
Bron: Ministerie van I&M