Wegverbreding A2 Midden-Limburg dichterbij

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 9 december het Tracébesluit (TB) voor de verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is volgens het ministerie van I&W een belangrijke stap gezet voor het grootste wegproject in Limburg van de komende jaren.
De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed van 2×2 naar 2×3 rijstroken, met vluchtstroken. Viaducten over de weg worden waar nodig opgeknapt of vernieuwd, langs de weg komt aan beide kanten een groene baan (de Parkway) en er komen drie faunapassages onder de weg. Met het project is in totaal 292 miljoen euro gemoeid, waarvan 35 miljoen euro van de regio komt.

Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat het project niet leidt tot een verslechtering van de kwetsbare natuur in de Natura-2000 gebieden in de omgeving van de snelweg. Met het getekende Tracébesluit kan nu de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding en het contracteren van de bouwers.
Rijkswaterstaat is voortdurend in gesprek met de regionale partners van deze wegverbreding: provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeentes Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Stein, A2VK Buurtenplatform en maatschappelijke partners. Door de betrokkenheid heeft Rijkswaterstaat zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen.
In het Tracébesluit zijn diverse geluidsmaatregelen opgenomen. De weg krijgt dubbellaags ZOAB. Ter hoogte van de Loperweg te Echt en de kern Born komen geluidschermen en komt er een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar.
Het Tracébesluit beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid en natuurcompensatie. De komende weken staan in het teken van de terinzagelegging van het Tracébesluit. Van 19 december 2019 tot en met 31 januari 2019 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Meer bij het ministerie van I&W>