Slimmer en goedkoper wegdek- en wegopbouwonderzoek

 

3 mei 2013 – De gemeente Landgraaf wil reconstructiewerkzaamheden uitvoeren in een aantal straten in de woonwijk Heieveld. Medusa en Tauw hebben samen een vernieuwend, integraal wegdek- en wegopbouwonderzoek uitgevoerd waarbij de samenstelling en dikte van het asfalt en tegelijkertijd de aanwezige wegfundering en kabels en leidingen in kaart zijn gebracht. Een efficiënte en vernieuwende techniek om in de toekomst slimmer en goedkoper onderzoek te doen.
Het Medusa meetsysteem meet verschillen in samenstelling van de bovenste laag van het maaiveld. Bij bodems is dat de textuur van de bodem, bij asfalt is dat de samenstelling van asfalt (kiezels, bitumen en teer). Een hoge frequentie grondradar kan de dikte van het asfalt bepalen en een lage frequentie grondradar meet datgene wat onder het wegdek aanwezig is, dus de wegfundering en kabels en leidingen.

Deze informatie heeft geresulteerd in wegdekkende kaartinformatie van de weg, een efficiënt boorplan voor vervolgonderzoek en een enthousiaste opdrachtgever. De gemeente heeft met de grote hoeveelheid informatie over het wegdek en wat daaronder zit een goed bestek (laten) schrijven. Hierdoor kunnen zij de kosten van de werkzaamheden beter inschatten en lopen zodoende minder risico in de uitvoeringsfase.

Bron: Tauw>