Weg van gerecycled plastic op Schiphol

Schiphol heeft als eerste luchthaven ter wereld een weg van gerecycled plastic (PlasticRoad). De aangelegde PlasticRoad is gemaakt van afval afkomstig van de terminal. De aanleg is een initiatief van VolkerWessels Infra Schiphol, bestaande uit KWS en VolkerRail. Het project is onderdeel van een test die moet uitwijzen of de gerecyclede weg in de toekomst een goed alternatief is voor de standaard asfaltwegen en zo bijdraagt aan een duurzamere infrastructuur op de luchthaven.

Volgens VolkerWessels heeft PlasticRoad belangrijke voordelen boven een traditionele asfaltverharding. PlasticRoad vangt het hemelwater op, filtert het en laat het geleidelijk in de grond zakken. Dit leidt tot een betere en natuurlijke waterhuishouding, zorgt bij hevige regelval voor een waterbuffer en draagt bij aan een verbeterde grondwaterstand. Een filtersysteem vangt bovendien ook vuil van het verkeer , zodat het niet in de berm terechtkomt. Daarnaast zorgt de weg voor een tweede leven voor plastic afval op de luchthaven, is makkelijker in onderhoud, heeft een langere levensduur en is sneller en eenvoudiger te realiseren, waardoor deze bijdraagt aan het verminderen van CO2, NOx en fijnstofuitstoot. Het gebruik van Plastic Road op deze locaties levert volgens VolkerWessels 82 procent CO2-reductie op.

Meer bij Volker Wessels>