Waterschappen denken mee met aanpak stikstof

Dijkverbetering met graafmachines

De waterschappen hebben de Tweede Kamer laten weten hoe zij aankijken tegen de stikstofwetten die nu bij de Kamer liggen: de initiatiefwet van GroenLinks en de stikstofwet van het kabinet. Dat meldt de Unie van Waterschappen (UVW) op haar website.
De waterschappen onderschrijven het belang van het terugdringen van de stikstofuitstoot vanwege een gezonde leefomgeving. Als waterbeheerders werken de waterschappen dagelijks aan deze leefomgeving. Dit werk wordt door de stikstofproblematiek voor een belangrijk deel belemmerd. Denk hierbij aan grote waterveiligheidsprojecten. Maar ook aan bijvoorbeeld de ombouw van een rioolwaterzuivering om energie- en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Of aan werk voor klimaatadaptatie.
De waterschappen zeggen zich te realiseren dat deze ontwikkelingen alleen door kunnen gaan als de stikstofuitstoot daalt en de natuur zich kan herstellen volgens de doelen voor de Natura2000-gebieden. De inbreng van de waterschappen is de afgelopen maanden daarom steeds gericht geweest op de robuustheid van de oplossingen: emissies naar beneden, natuur verbeteren. Daarbij vinden de waterschappen dat ontwikkelingen die van belang zijn voor onze veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid sowieso door moeten gaan. Met die uitgangspunten hebben zij beide wetten dan ook beoordeeld.
Waterschappen zijn positief over de vrijstelling voor de bouwsector in beide wetsvoorstellen. De bijdrage aan de stikstofproblematiek van de bouwsector is de kleinste van alle sectoren. Daarbij werkt de grond- weg en waterbouw al aan het steeds verder terugdringen van de CO2– en stikstofuitstoot.

Meer bij UVW>