Waterschap: ‘Zeeuwse dijken wel veilig’

12 september 2013 – De Zeeuwse dijken zijn wel degelijk veilig. Dagelijks wordt gewerkt aan het beheer, onderhoud en herstel en wordt de veiligheid van dijken en duinen nauwlettend in de gaten gehouden. Dat schrijft het Waterstap Scheldestromen in reactie op een uitzending van RTL Nieuws, dinsdagavond 10 september, waarin werd gesteld dat de zeeweringen in Zeeland jaren verwaarloosd zijn. Volgens dijkgraaf Toine Poppelaars was en is de veiligheid van de dijken in Zeeland echter niet in het geding door de uitgebreide monitoring en de nauwgezette uitvoering van het onderhoudsprogramma aan de zeeweringen. Het Waterschap wijst er verder op dat om de zes jaar de kwaliteit van de waterkeringen wordt getoetst. Na de toetsing legt het waterschap verantwoording af aan het Rijk over de kwaliteit van de dijken. Op basis van de uitkomsten worden nieuwe plannen gemaakt en maatregelen genomen. In het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma zijn en worden bovendien een aantal dijk- en duinversterkingen gerealiseerd in Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn de versterkingen bij Nolle-Westduin in Vlissingen, Westkapelle, het Noorderstand op Schouwen-Duiveland en West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook zijn er nog werken in voorbereiding. In het kader van het project Zeeweringen is de afgelopen jaren reeds 275 kilometer dijk versterkt langs de Ooster- en de Westerschelde. In 2014 en 2015 worden de resterende 50 kilometer aangepakt.

Bron: Waterschap Scheldestromen>

Lees ook ‘RTL Nieuws: ‘noodklok over zeewering’>