Waterschap Vechtstromen krijgt groen licht

26 april 2013 – De provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel hebben ingestemd met de fusie van waterschap Regge en Dinkel en waterschap Velt en Vecht tot waterschap Vechtstromen per 1 januari 2014. Waterschap Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe, een gebied met een oppervlakte van circa 225.000 hectare en 23 inliggende gemeenten. Het nieuwe waterschap beheert het water van 3.700 kilometer rivieren, sloten en andere watergangen en zuivert op 26 rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater van circa 800.000 inwoners.
Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen bestaat straks uit 27 zetels. Daarvan zijn 7 zetels gereserveerd voor fracties vanuit landbouw, natuurorganisaties en bedrijven en worden 20 zetels via algemene waterschapsverkiezingen verdeeld. De verkiezingen voor waterschap Vechtstromen vinden dit najaar vervroegd plaats.

De naam van het nieuwe waterschap is afgeleid van het stroomgebied dat door het waterschap wordt verzorgd, en vernoemd naar de grootste rivier in het beheergebied: de Overijsselse Vecht. Door de fusie komt het beheer daarvan ook in één organisatie te liggen. Het beheer kan daardoor beter, effectiever en doelmatiger plaats vinden. Met de fusie wordt een structurele besparing van circa € 11 miljoen per jaar gerealiseerd.

Bron: Waterschap Regge en Dinkel/waterschap Velt en Vecht