Watersamenwerking UNESCO-IHE en ministerie van IenM

 

20 april 2015 – Vice-rector Uhlenbrook van het UNESCO-IHE Institute for Water Education en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben vandaag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend, waarmee zij een nieuwe stap zetten in de gezamenlijke ontwikkeling van onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van waterveiligheid en -kwaliteit. De samenwerking, die in 2003 is gestart, wordt voor vier jaar voortgezet.

De samenwerking, die van programmatische aard is en zich richt op integraal waterbeheer, sluit volgens het ministerie aan bij de internationale waterambitie van Nederland. Met onderzoek, onderwijs en innovatie levert de samenwerking gedurende vier jaar een bijdrage op veel terreinen, van deltatechnologie tot maritieme technologie, maar ook aan het vermarkten van kennis en kunde. De activiteiten van UNESCO-IHE op het gebied van training, capaciteitsopbouw, onderzoek en kennisdeling vormen de basis.

Het voornaamste doel is de ontwikkeling van strategieën voor aanpassing aan klimaatverandering van delta’s in stroomgebieden (het zogeheten programma Water Mondiaal), ondersteuning van het innovatieprogramma van het ministerie op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en zeehavens, en een bijdrage aan de Nederlandse overheidsagenda op het gebied van duurzame economische samenwerking (onderdeel van de Topsector Water).

UNESCO-IHE is een opleidings- en onderzoeksinstituut in Delft dat zich volledig richt op mondiale watervraagstukken. Het instituut is actief op het gebied van onderzoek, onderwijs en capaciteitsopbouw met als doel het versterken van kennis over duurzaam en integraal waterbeheer in voornamelijk ontwikkelingslanden en landen in transitie. Jaarlijks nemen enkele honderden waterprofessionals deel aan diverse programma’s op master en doctoraal niveau. Sinds 1957 heeft het instituut een netwerk opgebouwd van ruim 14.500 alumni uit meer dan 160 landen. Het overgrote deel keert na de studie terug naar eigen land om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor wereldwaterproblemen.

Bron: Ministerie van I&M>