Waterinnovatieprijzen 2014 uitgereikt

3 december 2014 – Kunststof sluisdeuren, een nieuwe techniek om water te zuiveren, waterbergende kasdaken en educatieprogramma De Poepfabriek. De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2014 namen op 2 december hun prijs in ontvangst tijdens een feestelijke uitreiking in Maarssen.
De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen.
Uit de 135 inzendingen zijn door een deskundige jury onder leiding van Annemieke Nijhof van Tauw Group B.V. vier winnaars uitgeroepen in de categorieën Droge voeten, Schoon water, Voldoende water en Ruimte voor innovatie.
In de categorie ‘Droge voeten’ sleepte FiberCore Europe de Waterinnovatieprijs in de wacht met vezelversterkte kunststof sluisdeuren.
De techniek Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS) won de prijs in de categorie ‘Schoon water’. Het samenwerkingsverband tussen onder meer Brightwork, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Attero heeft met deze techniek een nieuwe, duurzame methode tot waterzuivering in handen.
In de categorie ‘Voldoende water’ trok een samenwerkingsverband van onder meer Royal HaskoningDHV, het hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht met de waterbergende kasdaken aan het langste eind. Met deze toepassing vermindert het risico op wateroverlast in glastuinbouwgebieden en het draagt bij aan de effectievere inzet van regenwater in tijden van droogte.
De Unie van Waterschappen riep dit jaar de categorie ‘Ruimte voor innovatie’ in het leven om initiatieven, waar ‘anders denken, anders doen’ centraal staat, te belonen. De Poepfabriek, een innovatie van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ging er met de prijs vandoor. In dit project maken basisschoolleerlingen kennis met waterzuivering door waterschappen.
De Poepfabriek viel dubbel in de prijzen. Het project sleepte namelijk ook de Publieksprijs in de wacht.

Meer op de website van de UVW>