Waterinnovatieprijs 2023/’24

TORWASH pilot plant (Foto: winnovatie)

1 februari 2024 – Donderdag 1 februari zijn tijdens het Waterinnovatiefestival de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/’24 bekendgemaakt. De hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Delfland en de waterschappen Brabantse Delta en Vechtstromen bemachtigden de juryprijs in hun categorie. Waterschap Aa en Maas wint de publieksprijs. ‘De winnaars laten zien dat de waterschappen volop bezig zijn hun werk efficiënter en beter in te richten op basis van digitale data en kunstmatige intelligentie’, aldus het juryrapport.
Zestig innovaties maakten dit jaar kans op de prestigieuze Waterinnovatieprijs in een van de vier categorieën: dijken van de toekomst, gezonde leefomgeving, water en bodem sturend en briljantjes.
Dijken van de toekomst: dijkinspecties met AI.

In de categorie dijken van de toekomst wint het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de juryprijs met hun innovatie ‘Scheuren in dijken detecteren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI)’. Ze zetten drone- en vliegtuigbeelden in om de efficiëntie van dijkinspecties te verhogen, waar inspecteurs nu veel kilometers voor afleggen.
Het hoogheemraadschap van Delfland won de juryprijs voor gezonde leefomgeving, met hun innovatie ‘eDNA – nieuw in de gereedschapskist voor het opsporen van lozingen’. Met de eDNA-methode kan het hoogheemraadschap sneller en goedkoper zoeken naar de bron van een verontreiniging.
Het project ‘Zicht op water’ van waterschap Brabantse Delta sleepte de prijs voor ‘water en bodem sturend’ in de wacht. De innovatie geeft inzicht in de grondwateronttrekkingen van agrarische bedrijven. Hiervoor worden digitale meters geïnstalleerd op de waterbronnen, die worden verbonden met een online dashboard.
In deze categorie ‘Briljantje’ gaat het om slimme toepassingen van knappe koppen bij de waterschappen die nog relatief onder de radar zijn en een groter podium verdienen. De prijs ging naar Andras Koops van het waterschap Vechtstromen. Hij bedacht een nieuwe opsporingsmethode om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Met een app die verschillende data combineert, kan de afdeling Toezicht en Handhaving achterhalen of vervuilende bedrijven meer schadelijke stoffen lozen dan bekend is of is afgesproken in de vergunning.

De publieksprijs ging naar het project TORWASH van het waterschap Aa en Maas. Met het TORWASH-concept verwerkt een zuivering álle slib zelf en zet dit om in herbruikbare producten. Hierdoor wordt de zuivering in feite slib-loos. Alle andere gangbare technieken om slibvolume te verkleinen vormen nog steeds slib dat via de conventionele wijze verwerkt moet worden. En slibdroging met gebruik van hoogwaardige (rest)warmte is ook geen duurzame oplossing nu wij in Nederland steeds minder aardgas kunnen gebruiken om gebouwen te verwarmen. De methode is volgens de bedenkers circulair, vereist aanzienlijk minder transportbewegingen en verbruikt geen fossiele chemicaliën.

Meer bij de Unie van Waterschappen>