Waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk geopend


Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en de deltacommissaris Peter Glas openden 3 mei 2022 de waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk. De inlaat zorgt ervoor dat er ook in droge perioden genoeg zoet water beschikbaar blijft voor de regio.
Water in sloten en rivieren is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. Ons land krijgt vaker te maken met langer aanhoudende droogte en om die reden moet het beschikbare water zo goed mogelijk vast worden gehouden en worden verdeeld. Het was voorheen alleen bij Oosterhout mogelijk om extra water voor het West-Brabantse Mark-Vlietsysteem (en de hieraan grenzende polders) binnen te laten. Bij sluis Roode Vaart in Moerdijk is daarom een ’tweede kraan’ voor dit gebied gerealiseerd.
De minister en deltacommissaris bezochten bij de gelegenheid ook het zoetwaterproject Water tussen Wal en Schelde. Dit project onderzoekt de kansen om het afgestroomde water aan de voet van de Brabantse Wal te benutten. Op dit moment stroomt dit water, ongeveer 30 miljoen kuub per jaar, ongebruikt de Westerschelde in. De partners waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen, provincies Zeeland en Noord-Brabant en Evides Waterbedrijf zien volop kansen. Zij willen geen druppel verspillen van het water dat vanaf Brabants grondgebied Zeeland instroomt.
De twee zoetwaterprojecten die bezocht zijn, moeten bijdragen aan de wens van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn.

Meer bij de provincie Noord-Brabant>