Waterexperts voor overstroomd Birma/Myanmar

7 augustus 2015 – Nederland heeft Myanmar (Birma), aangeboden een team van waterexperts te sturen om te helpen bij de overstromingen die het land teisteren. Experts van het Dutch Risk Reduction Team staan klaar om naar het land af te reizen. Dat hebben ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) per brief aan de regering van het land laten weten.

Myanmar wordt momenteel zwaar getroffen door overstromingen veroorzaakt door hevige regenval, net als een aantal andere landen in Zuid-Azië. In totaal zijn meer dan 1 miljoen mensen getroffen en afhankelijk van hulp. Ook is de materiële schade groot.

Als deltaland is Myanmar erg kwetsbaar voor overstromingen. Het land is de afgelopen jaren zwaar getroffen door waterrampen.

Het aanbod voor inzet van een Dutch Risk Reduction Team sluit aan op de lopende samenwerking tussen Nederland en Myanmar op watergebied. De Nederlandse regering heeft voor de periode 2015-2017 € 3 miljoen vrijgemaakt voor watersamenwerking met Myanmar. In 2015 zijn de eerste pilotprojecten van start gegaan om met behulp van Nederlandse kennis en kunde tot duurzaam waterbeheer te komen. Ook adviseert een Nederlands High Level Expert Team onder leiding van oud-minister Cees Veerman de regering van Myanmar op het gebied van integraal waterbeheer.

Bron: Ministerie van I&M>