Waterbouwprijs 2022

Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt van de Hogeschool Windesheim hebben met hunafstudeerproject de Waterbouwprijs 2022 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar Marisol Irias Mata van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag, dit jaar weer gehouden in het Beatrix Theater Utrecht, uitgereikt door de jury voorzitter Waterbouwprijs Dirk-Jan Walstra van Deltares.

Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt, afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim, wonnen met hun afstudeerproject ‘Innovatieve Kadeconstructies’.
(Zie Civiele Techniek Waterbouwspecial, november 2022)
Kadeconstructies zijn wellicht niet de meest in het oog springende constructies, maar zijn een belangrijk onderdeel van iedere haven. De meeste kadeconstructies zijn traditioneel ontworpen uit veelal een combinatie van beton en staal. Berend en Lars hebben onderzocht of er nieuwe, innovatieve, kadeontwerpen beschikbaar zijn welke op het gebied van onder andere kosten en duurzaamheid beter scoren dan traditionele kadeconstructies. Hiertoe zijn een aantal ontwerpen vergeleken met een tweetal referentiekades. Het blijkt dat kostenbesparingen van 25% mogelijk zijn voor de onderzochte locatie. De jury was onder de indruk van de grondige onderzoeksmethoden. De evaluatie op basis van monetaire- en milieukosten is een voorbeeld voor toekomstige onderzoeken. Al met al is het rapport een mooie proeve van bekwaamheid met een goede breedte in de studie. Dat de technisch inhoudelijke invulling daardoor wat minder aandacht heeft gekregen is begrijpelijk en kan hopelijk in vervolgonderzoek verder worden opgepakt.

Marisol Irias Mata afgestudeerd aan de TU Delft won met haar afstudeerproject ‘Numerical estimation of wave loads on crest walls on top of rubble mound breakwaters using OpenFOAM’.

Voor nieuwe of samengestelde constructies, zoals een kroonmuur op een golfbreker van puinheuvels, zijn in veel gevallen geen specifieke ontwerprichtlijnen beschikbaar. Over het algemeen worden beschikbare empirische formuleringen ontwikkeld voor specifieke, meestal geschematiseerde ontwerpen en omstandigheden. Complexe ontwerpen vereisen daarom fysieke schaal en/of gedetailleerde numerieke modellering. Marisol onderzocht de voorspellende mogelijkheden van een numeriek model om de golfbelastingen op de kruinwand in te schatten. Daaruit bleek dat het model in staat was om de hoogste door golven veroorzaakte krachten binnen 20 procent van de gemeten waarden te voorspellen.
Het onderzoek werd beoordeeld als van uitzonderlijk hoog niveau. Het opzetten en vervolgens succesvol kalibreren van een CFD-model verdient op zich al een compliment. Toch was de jury vooral onder de indruk van de analyse van de berekende en waargenomen golfbelastingen. Het toonde duidelijk de toegevoegde waarde van het numerieke model aan, aangezien het in staat is om een ​​meer gedetailleerde voorspelling te geven van de golfbelastingen over de constructie in vergelijking met het fysieke schaalmodel.

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer de innoviteit. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering. Ook de mate waarin het project bijdraagt aan de duurzaamheid van de sector speelt een belangrijke rol.

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als elders ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Meer bij de www.waterbouwers.nl>