Waterbouw 2023

(Thema Waterbouwdag) Verschijnt 18 november 2023

Levensduurverlenging bestaande diepzeekades

In de vervanging- en renovatieopgave voor bestaande infrastructuur komen technische uitdagingen, duurzaamheidsambities en regelgeving met betrekking tot stikstof samen. Een van de mogelijkheden is levensduurverlenging van bestaande constructies zonder grote constructieve ingrepen.

Selectieve onttrekking mitigeert zoutlast Zeesluis IJmuiden

Zeesluis IJmuiden is sinds januari 2022 in gebruik. Per schutting met Zeesluis IJmuiden stroomt twee keer zo veel zeewater het Noordzeekanaal binnen als via de Noordersluis. Door dit zoute water selectief te onttrekken wordt het merendeel gemitigeerd en blijft de zoutlast in het binnenland onder controle.

Stikstof, een jaar na Porthos

Een klein jaar na de Porthos-uitspraak is er veel gebeurd in het zogenaamde stikstofdossier, wat door de waterbouwers op de voet wordt gevolgd. Waterbouw als innovatieve sector maakt door de stikstofcrisis enerzijds versneld een transitie door en anderzijds zet het zich schrap voor de mogelijke gevolgen vanwege de waterkwaliteit.

Over de grenzen van de waterbouwer heen: Water en bodem sturend in de Zuidplaspolder

In de Zuidplaspolder zijn 8000 woningen gepland, onder andere om bij te dragen aan de steeds groter wordende woningbouwopgave in Nederland. Aangezien het een laaggelegen polder is, is er veel aandacht voor het watersysteem en de bodemdaling. Er liggen uitdagingen voor zowel waterveiligheid, watersysteem als waterkwaliteit.

Spatial study North Seas 2030 Noordzeelanden zoeken ruimte voor windenergie op volle zee

De waterbouwer heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie op de Noordzee. Die rol kan de waterbouwer alleen goed vervullen als hij de ruimtelijke spanningen kent. Het onderzoek ‘Spatial study North Seas 2030’, brengt de ruimtelijke spanningen in beeld.

De Brede Groene Dijk in breder perspectief

Tien jaar geleden is binnen het Deltaprogramma Waddengebied gestart met een onderzoek naar innovatieve dijkconcepten die de verbinding leggen tussen waterveiligheid en het werelderfgoed Waddenzee. De toepassing van slib als bouwstof uit de Eems-Dollard is een wereldprimeur.