Waterberging Diesdonk bij Helmond/Asten in bedrijf

Inzet waterberging Diesdonk (Foto: Waterschap Aa en Maas)

4 januari 2024 – Waterbergingsgebied Diesdonk bij Helmond/Asten wordt per direct ingezet. Door op die locatie grote hoeveelheden water te ‘parkeren’, wil waterschap Aa en Maas voorkomen er overlast op andere plekken in het waterschap ontstaat. Ook kan zo de afvoer over de Zuid-Willemsvaart omlaag, zodat Rijkswaterstaat daar de scheepvaart kan hervatten.
Diesdonk werd onlangs al uit voorzorg gereed gemaakt. Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd, zit het watersysteem momenteel overvol. En doordat de bodem is verzadigd, komt elke druppel snel in sloten en beken terecht. Dat betekent extra afvoer van water én hogere waterstanden.
Bij de waterberging in Ham-Havelt in Veghel zijn voorbereidingen getroffen, zodat deze ook gebruikt kan worden als dat nodig is. Ham-Havelt beschermt de kern van Veghel tegen natte voeten en werd met Kerst al ingezet.
Het bergingsgebied Starkriet tussen Someren en Helmond wordt vanaf nu voor 90 procent gevuld. Eerder werd die voor 80 procent ingezet. De inzet van de waterbergingen gebeurt in goed overleg met de betrokken gemeenten.
De afgelopen tijd sloot het waterschap diverse kunstwerken zoals sluizen, omdat de waterstand van de Maas stijgt. Ook het historisch waterstaatsmonument Bossche Sloot aan het Drongelens kanaal ging dicht. Dat gebeurde omdat het waterpeil ook daar stijgt. Zo wordt voorkomen dat hoog water vanuit het kanaal de polders ten zuiden van Vlijmen instroomt.

Meer bij Waterschap Aa en Maas>