Wanneer bereikt het overstromingswater ons huis?

31 oktober 2016 – Een stormvloed op de Noordzee en veertig dijkdoorbaken. Niemand in Nederland weet dan of het twee uur of twee dagen duurt voordat het water ons huis bereikt. Masterstudente Louise Klingen van de TU Delft ontwikkelde een overstromingsmodel waarmee in 15 minuten het verloop van elke overstroming voor de komende 24 uur kan worden uitgerekend. Klingen studeerde op 2 november af bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

Tijdens het bestrijden van de gevolgen van een overstroming is het zinvol om te weten in welke richting het water stroomt en hoe laat het water een kruispunt bereikt. Tot nu toe bestond daar nog geen model voor. De overstromingsmodellen die in de praktijk gebruikt worden, rekenen namelijk te langzaam, waardoor alleen kaarten met het resultaat van vooraf uitgerekende theoretische scenario’s gebruikt konden worden om inzicht te verschaffen in het verloop van een overstroming.
In het onderzoek van Klingen is als eerste de toegevoegde waarde van een landelijk model bij het bestrijden van een overstroming uitgewerkt. Daarna is onderzocht welke processen het model minimaal moet bevatten om een realistisch verloop van een overstroming te kunnen berekenen. Als laatste is een eerste versie van dit model in 3Di gebouwd, waarmee voor elke willekeurige plek langs de kust een doorbraak en het verloop van een overstroming kan worden uitgerekend.
Van de verschillende crisispartners zijn vooral de waterschappen en de veiligheidsregio’s geholpen met een goede voorspelling van een overstroming. Voor de waterschappen is het berekende verloop relevant, omdat zij daarmee weten in welke richting en in welke volgorde het land overstroomt en zij met hetzelfde model snel het effect van maatregelen kunnen doorrekenen. Voor de veiligheidsregio’s is het model vooral nuttig, omdat zij daarmee weten hoe lang een bepaalde route nog gebruikt kan worden voor het aanvoeren van materiaal of het evacueren van de bevolking.

Meer op de website van de TU Delft>