Voorbereiding verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide start in 2024

Foto: Rijkswaterstaat

21 december 2023 – Begin 2024 start Boskalis met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Het gaat om onderzoek naar de bodemgesteldheid, niet gesprongen explosieven, archeologie en het weghalen van bomen en struiken. Ook worden kabels en leidingen verlegd.
Boskalis gaat onder andere onderzoek doen naar de bodemgesteldheid. Met een zogenoemd sondeervoertuig wordt de opbouw en stabiliteit van de bodem bepaald. Dit gebeurt zowel op de snelweg als ernaast op de plekken waar de A2 wordt verbreed. Deze informatie is onder meer nodig in verband met de fundering van de nieuwe viaducten. Ook wordt in kaart gebracht of er nog grond moet worden gesaneerd en wat de kwaliteit is van het op te breken asfalt.

Daarnaast wordt gestart met het weghalen van bomen en struiken. De begroeiing wordt alleen weggehaald waar de aannemer op korte termijn onderzoeken uitvoert. Afhankelijk van de kwaliteit, krijgt het hout van de weggehaalde bomen een tweede leven, bijvoorbeeld in de hout-, meubel- of papierindustrie. De weggehaalde begroeiing wordt gecompenseerd: er komen meer bomen en struiken terug dan Rijkswaterstaat weghaalt. Dit gebeurt in de groene Parkway die aan beide kanten van de A2 komt.
Ook start er een omvangrijk onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Veel meer bij Rijkswaterstaat>