Minder wachttijden Volkeraksluizen

3 april 2013 – Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kiest voor slimme en snelle maatregelen om de wachttijd voor schepen bij de Volkeraksluizen binnen enkele jaren te verkorten. Om de wachttijdnorm van gemiddeld 30 minuten ook in de toekomst niet te overschrijden, is volgens de minister een vierde sluiskolk nodig, waarvoor ze € 157 miljoen heeft gereserveerd. De verwachting is dat een vierde kolk tussen 2020 en 2030 nodig is. Deze zal in dat geval ten noordwesten van de huidige drie sluiskolken worden aangelegd. Voor het realiseren van een vierde sluiskolk is, inclusief voorbereiding, 5 tot 7 jaar nodig.
De Volkeraksluizen liggen tussen het Volkerak en het Hollandsch Diep en vormen een cruciaal onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Het is het grootste en drukste sluizencomplex van Europa voor de binnenvaart, met drie sluiskolken voor de beroepsvaart en één recreatiesluis. Als de groei in de binnenvaart zich doorzet volgens de lijn van de afgelopen decennia zal rond 2025 de wachttijd te veel opgelopen zijn.

Innovatieve meetmethode
Om de daadwerkelijke wachttijd goed te blijven volgen heeft Rijkswaterstaat speciaal voor de Volkeraksluizen een nieuwe manier van meten ontwikkeld. Daarbij maakt Rijkswaterstaat gebruik van een zender met plaatsbepaling, die op bijna alle binnenvaartschepen inmiddels aanwezig is: de AIS-zender. Van elk schip is daardoor precies te meten wat de wachttijd is. Daarmee is de gemiddelde wachttijd zeer nauwkeurig te bepalen. De eerste resultaten hiervan zijn eind 2013 beschikbaar.

Bron: Ministerie van Infrastructuur & Milieu>