Volkerak-Zoommeer grootste waterberging van Nederland

1 oktober 2013 – Tussen nu en 2016 wordt het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt voor de tijdelijke opslag van rivierwater. Dat meldt Rijkswaterstaat gisteren op haar website. Volkerrak-Zoomeer is een bijzonder project, want het wordt de grootste waterberging van Nederland. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil hiermee de waterveiligheid verder vergroten. De waterberging Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.
Rijkswaterstaat wil in het kader van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ een bergingsgebied voor rivierwater. Bij de uitzonderlijke combinatie van gesloten stormvloedkeringen én zeer hoge rivierafvoeren kan het rivierwater geen kant op en dreigen hele gebieden onder te lopen. Dat moet voorkomen worden door het rivierwater om te leiden naar het Volkerak- Zoommeer, dat dan als tijdelijk bergingsgebied wordt ingezet. De kans daarop is volgens Rijkswaterstaat eens in de 1400 jaar.

Meer op de site van Rijkswaterstaat>