Vissen krijgen gat in Afsluitdijk

21 november 2014 – De Vismigratierivier in de Afsluitdijk gaat definitief door. Het project is onderdeel van de vernieuwing van de Afsluitdijk. Het gaat om een wereldwijd uniek project om de vistrek tussen Waddenzee en IJsselmeer te verbeteren. Via een vier kilometer lange kronkelende getijdenrivier kunnen de trekvissen straks van zout naar zoet water zwemmen. Samen met visvriendelijk sluisbeheer en de vispassage verbetert dit de omstandigheden voor trekvissen aanzienlijk.
De rivier stroomt door een gat in de dijk en maakt dat vissen gemakkelijker de tot nog toe ondoordringbare barrière kunnen passeren. Door de spuisluizen stroomt het water veel te snel. De vismigratierivier biedt een goed passeerbare alternatieve route. Bij eb stroomt zoet IJsselmeerwater via de vismigratierivier naar de Waddenzee. Dat lokt de vissen. Veel vissen, zoals bijvoorbeeld zalm en zeeforel, zullen via de vismigratierivier naar binnen te trekken. Zij kunnen daardoor hun paaiplaatsen in het stroomgebied van de Rijn bereiken.
Bij vloed keert de stroomrichting om en drijven zwakke zwemmers als glasaaltjes, stekelbaars en spiering het IJsselmeer binnen. De laatste twee vissoorten vormen cruciaal voedsel voor foeragerende trekvogels. De vismigratie rivier is zodanig ontworpen dat er desondanks geen zout het IJsselmeer inkomt.

Bron: Grontmij>

Filmpje>