Vijf toekomststrategieën voor de Nederlandse delta in 2120

Er is een ontwerpende aanpak nodig om de Nederlandse delta in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Onderzoekers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs maakten in het kader van de Redesigning Deltas beweging vernieuwende ontwerpen voor vijf regio’s in Nederland. Hun aanpak en de ontwerpen moeten aansporen tot een gedurfde lange termijnplanning voor onze delta. De voorstellen zijn onthuld op de Internationale Architectuur Biënnale die nu in Rotterdam plaatsvindt en ook online te zien.
Moeten de rivieren en de zee vrij spel krijgen en de bevolking zich terugtrekken in verdichtte metropolen? Kan de natuur de vrijheid worden gegeven om te bufferen in tijden van overvloed en schaarste? Moeten bedrijven worden verplicht om hun grond op te hogen? Moeten mensen worden gevraagd anders te wonen?
Het is tijd om over zulke drastische ingrepen na te denken, vindt een groep onderzoekers die zich verenigde in de beweging Redesigning Deltas. TU Delft, Deltares, Erasmus Universiteit Rotterdam, de convergentie alliantie Resilient Delta, Wageningen Universiteit, PBL en IHE trekken hierin samen op met de praktijk. Nu de effecten van klimaatverandering zich vaker en sneller voordoen dan eerder gedacht, moet nu actie worden ondernomen om de grootse ruimtelijke ingrepen tijdig voorbereid te hebben. De ontwerpstudie van Redesigning Deltas heeft een manifest, geïllustreerd in deze vijf ontwerpen, opgeleverd en toont hoe het maken van ontwerpen helpt bij het versnellen van het denken over de toekomst van onze delta. Ervaringen, inzichten en resultaten worden gedeeld met het Deltaprogramma.

De vijf strategieën zijn te vinden bij de TU Delft>