Vijf marktpartijen voor aanbesteding realisatie A16 Rotterdam


A16

1 februari 2017 – vijf marktpartijen hebben zich aangemeld als kandidaat-opdrachtnemer in de aanbesteding voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Alle partijen voldoen aan de selectiecriteria en kunnen zich nu voorbereiden op de zogenoemde ‘Eerste fase Dialoog’.

Eind november 2016 is het project A16 Rotterdam gestart met de aanbesteding van een DBFM-contract. Deze aanbesteding begon met de selectiefase; de fase waarin geïnteresseerde marktpartijen zich aanmelden. Het projectteam van de A16 Rotterdam beoordeelt vervolgens of de partijen voldoen aan de selectiecriteria op het gebied van projectmanagement, technisch management en financiën. Vijf gegadigden hebben op 12 januari 2017 laten weten de A16 Rotterdam graag te willen realiseren:

De nieuwe zestien (BAM, Boskalis, VolkerWessel)
Connect Rotterdam (Sacyr)
Ballast Nedam, Macquarie, Strabag
De groene boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)
Noord Plus (Heijmans, Fluor, Hochtief)

Tijdens de Eerste fase Dialoog wordt aan de kandidaat-opdrachtnemers gevraagd passende maatregelen te bedenken voor twee risico’s en één kans. Die risico’s gaan over ontevreden bestuurlijke stakeholders; en hoe dat te voorkomen. Een ander risico is het afgeven van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de tunnel door de gemeente Lansingerland. De uit te werken kans is gericht op een goede samenwerking tussen opdrachtnemer (een van de gegadigden) en opdrachtgever (Rijkswaterstaat), in lijn met de nieuwe Marktvisie van Rijkswaterstaat.

De drie partijen die het beste presteren in de Eerste fase Dialoog worden uitgenodigd voor de Tweede fase Dialoog. Daarna volgen nog de aanbestedingsstappen ‘Inschrijving’ en ‘Afronding’ waarbij met één consortium het DBFM-contract wordt getekend.
Naar verwachting worden medio mei/juni 2018 die handtekeningen gezet, zodat begin 2019 de realisatie van start kan gaan.

Rijkswaterstaat>