Vier miljoen extra voor Marker Wadden

25 september 2015 – Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft op 24 september het eerste eiland van de Marker Wadden geopend. Tijdens die gelegenheid maakte hij bekend € 4 miljoen euro extra uit te trekken voor uitbreiding van de nieuwe archipel. Door het extra geld kunnen nog meer eilanden worden aangelegd. Deze nieuwe eilandengroep wordt een pleisterplaats voor allerlei vogels en geeft beschutting aan onder andere vissen en schelpdieren. In totaal heeft het ministerie 19 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van deze eilanden in het Markermeer.

Marker Wadden is een project in Nederland dat voorziet in de aanleg van ‘natuureilanden’ in het Markermeer, op ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk, die Enkhuizen en Lelystad verbindt. Het project, beoogt tevens herstel van de natuur in het Markermeer door verbetering van de bodem- en waterkwaliteit.

Naast extra natuur voor mens en dier wordt de kwaliteit van het water verbeterd. Het slib dat nu voor troebel water zorgt, wordt gebruikt om de eilanden op te spuiten. Daardoor wordt het water weer helder en kunnen onder andere de vogels makkelijker voedsel vinden. De eilandengroep wordt uiteindelijk ongeveer 800 hectare groot zijn en moet in 2020 klaar zijn.

Het project Marker Wadden wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De provincie Flevoland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken en de Nationale Postcode Loterij (vanuit het Droomfonds) hebben geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de nieuwe eilandengroep.

Bron: Rijksoverheid>