Viaductliggers ingehesen voor nieuwe aansluiting N3/N214 op A15

Voor de nieuwe aansluiting van de autowegen N3 en N214 op de snelweg A15 zijn in het weekend van 18 en 19 juli 2020 de liggers ingehesen voor twee viaducten over de Sophiaspoortunnel.
De nieuwe aansluiting A15 op N3/N214 is nodig vanwege de toename van het verkeer op de aansluiting van de snelweg A15 op de autowegen N3 en N214. Dat zorgt voor lange files in de spits. In de nieuwe situatie worden de beide hoofdstromen van elkaar gescheiden, zodat het verkeer gelijktijdig kan worden afgewikkeld.
Verkeer dat vanuit Gorinchem via de A15 naar de N3 rijdt richting Papendrecht/Dordrecht wordt gescheiden van het verkeer dat vanuit Papendrecht/Dordrecht via de N3 naar de A15, richting Rotterdam, rijdt. Hierdoor moet zowel de verkeersafwikkeling in de regio als de doorstroming op de A15 sterk verbeteren. De huidige toe- en afrit aan de noordzijde van de A15 wordt aangepast. De twee viaducten over de spoortunnel zijn onderdeel van deze aanpassing. Daarnaast wordt de rotonde op de N214 vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Ook worden de drie carpoollocaties samengevoegd tot een grote carpoollocatie met 160 plaatsen aan de Parallelweg.

De Sophiaspoortunnel is onderdeel van de Betuweroute, de goederenspoorlijn tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Belangrijke voorwaarde was dat de werkzaamheden aan de aansluiting geen effect hadden op de spoortunnel. Door de aanleg van de viaducten mocht de grond niet verzakken, omdat dit de ligging van de tunnel beïnvloedt. In de berekeningen voor het ontwerp van de viaducten is hier uitgebreid rekening mee gehouden en aandacht aan besteed.
Recent is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook een verkenning gestart naar verbetering van de doorstroming op het aansluitende deel van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de komende jaren een forse opgave om oudere bruggen, viaducten, sluizen en tunnels te vervangen of te renoveren. De renovatie van onder andere de Wantijbrug, de Merwedebrug bij Papendrecht en het groot onderhoud van de N3 zijn onderdeel hiervan.

Rijkswaterstaat>