Tauw onderzoekt haalbaarheid verwarmd fietspad Enschede

 

26 april 2013 – De gemeente Enschede heeft concrete plannen voor de aanleg van een verwarmd fietspad, een idee van Tauw, om het fietspad sneeuw- en ijsvrij te houden. Haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of het technisch en economisch mogelijk is om het nieuwe fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg in de winter te verwarmen.
De gemeente Enschede start dit jaar nog met de aanleg van een drie kilometer lang fietspad. Op dit traject wil de gemeente een pilot uitvoeren waarbij een deel van het fietspad verwarmd wordt. Dit komt de veiligheid van grote groepen fietsende scholieren ten goede en maakt het strooien van zout overbodig. In het haalbaarheidsonderzoek worden de kosten van aanleg, beheer en onderhoud van een gewoon fietspad vergeleken met die van een verwarmd fietspad. Maatschappelijke kosten zoals letselschade door gladheid worden niet meegenomen, wel eventuele subsidiemogelijkheden.
De warmte voor het sneeuw- en vorstvrij houden van het fietspad wordt verkregen uit het grondwater. Het principe bestaat uit het opslaan van energie in de zomer en het gebruik van deze energie voor verwarming in de winter. Om te beoordelen op welke diepte de warmte en koude wordt opgeslagen en welke invloed dat heeft op de omgeving op die locatie, is ook een onderzoek naar de bodemgeschiktheid nodig.

Als het haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt, kan al in 2013 een eerste deel van het nieuwe fietspad verwarmd worden aangelegd. Een primeur voor Nederland.

Bron: Tauw>