Vervolgaanpak hervatten werkzaamheden Julianakanaal

4 april 2023 – Voor het afronden van de werkzaamheden aan het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht worden momenteel door Rijkswaterstaat verschillende scenario’s uitgewerkt. Duidelijk is dat het kanaal uiteindelijk nog een keer tijdelijk gestremd moet worden om de werkzaamheden veilig en verantwoord uit te voeren.
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer Van den Herik Sliedrecht aan de verdieping en verbreding van 3 km Julianakanaal. Dit doet de aannemer, zodat de vaarweg op dit deel van de Maasroute geschikt wordt voor langere en diepere scheepvaart.
Toen de 750 m lange bouwkuip donderdag 23 februari 2023 plotseling volliep met water, was de verbreding voor dit deel van het werk inmiddels afgerond. Met het in de bouwkuip verdiepen van de bodem was toen net gestart.
Direct na de calamiteit is prioriteit gegeven aan het stabiliseren van het grondwaterpeil en het zo snel mogelijk hervatten van de scheepvaart. De damwand van de bouwkuip is gerepareerd en er is een steunberm aangebracht voor extra stabiliteit en bescherming. Sinds 20 maart 2023 kan scheepvaart weer veilig langs de damwand varen, onder begeleiding en met een snelheidsbeperking tot maximaal 6 km/u.
De calamiteit is daarmee beheerst, maar nog niet opgelost. De volgende stap is het afronden van de werkzaamheden aan de bodem en het verwijderen van de bouwkuip, zodat scheepvaart weer zonder beperkingen mogelijk is over de volledige breedte van het kanaal.
Momenteel werken Rijkswaterstaat en de aannemer een aantal scenario’s uit om dit veilig en verantwoord te kunnen doen, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving en de scheepvaart. Los van de afronding van de werkzaamheden ter hoogte van de bouwkuip kijkt Rijkswaterstaat ook naar de verbreding en verdieping van het overige deel van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht. In totaal wordt het kanaal hier over een lengte van 3 km verruimd.

Uit alle scenario’s wordt volgens Rijkswaterstaat duidelijk dat het Julianakanaal ter hoogte van de werkzaamheden volledig drooggezet moet worden om veilig en verantwoord te kunnen werken.
Het volledig droogzetten tijdens de werkzaamheden betekent dat een deel van het Julianakanaal nogmaals een periode gestremd is voor de scheepvaart. Omdat dit grote impact heeft, zullen vertegenwoordigers van de scheepvaart en omliggende bedrijven op tijd betrokken worden bij de uitwerking en planning.
Het streven is een afsluiting zodanig te plannen, dat de overlast zo beperkt mogelijk is. Er wordt aan gewerkt om uiterlijk deze zomer meer duidelijkheid te geven over het vervolg en de planning.

Julianakanaal (Foto: VandenHerik)

Rijkswaterstaat>