Verstevigen Merwedebrug nu echt van start

25 november 2016 – Na alle voorbereidende werkzaamheden is op vrijdag 25 november gestart met het aanbrengen van de stalen platen om de 48 plekken van de Merwedebrug te verstevigen. Het werk start met de 24 kritieke verbindingen.

Zodra deze zijn verstevigd mag het verkeer zwaarder dan 3,5 ton weer over de brug rijden.
De 170 m lange holle stalen draagbalken van de circa 340 m lange Merwedebrug bestaan uit aparte delen die onderling zijn verbonden met klinknagelverbindingen. Onder die klinknagels zijn haarscheurtjes ontdekt. Deze klinknagelverbindingen worden nu versterkt met nieuwe verstevigingsplaten die zowel boven als onder de oude verbindingen worden aangebracht. De nieuwe stalen platen worden met elkaar verbonden door bouten. Er worden 68 bouten per verbinding aangebracht. Bij elke verbinding komt een kleine steiger te hangen. Vanaf deze hangende steigers worden eerst gaten in de draagbalken geboord. Vervolgens worden de verstevigingsplaten die de zwakke plaats zowel aan de boven- als onderkant inklemmen, aan elkaar vastgeschroefd. In totaal worden er 336 verstevigingsplaten en ruim 3200 bouten aangebracht.

Om de platen te kunnen aanbrengen is eerst een steiger gebouwd over de hele lengte van de brug. Vervolgens zijn vanaf die steiger kleinere hangsteigers per te verstevigen verbinding gemaakt.
Na openstelling voor het verkeer zwaarder dan 3,5 ton worden de 24 minder kritieke verbindingen verstevigd. Rijkswaterstaat plant deze werkzaamheden in overleg met de vrachtsector en partners in de regio. Tijdens deze werkzaamheden zal de Merwedebrug tijdelijk afgesloten worden voor zwaar verkeer en is er slechts één boog beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.

Bron: Rijkswaterstaat