‘Versterkte Hondsbossche Zeewering weer veilig’

16 maart 2015 – Met de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de Hollandse kust weer veilig. Dat verklaarde minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) bij de afronding van de laatste ‘Zwakke Schakel’ in de lijst van 10 te verstevigen locaties langs de kust. Binnen een jaar is hier ruim 400 voetbalvelden aan nieuw land gecreëerd.
De Noord- en Zuid-Hollandse kust is nu goed bestand tegen stormen van de zwaarste categorie, die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Ook bieden het verbrede strand en nieuwe duinen volop kansen voor recreatie en natuurontwikkeling. Het gebied wordt zo veiliger én mooier.

Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland werkten afgelopen jaren samen aan de verstevigde zeewering, onder de naam ‘Kust op Kracht’. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben zij gezocht naar de beste manier om de kust te verstevigen. Door de kust te versterken met zand – in plaats van bijvoorbeeld het verzwaren of verhogen van de bestaande dijk – ontstaan meer mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie.
Het project is ongeveer 8 kilometer lang. Door de 35 miljoen kubieke meter opgespoten zand schuift de kustlijn ongeveer 300 meter zeewaarts op. Tweederde van het aangelegde zand ligt onder water. Het versterken van de zeewering ging in maart 2014 van start en is dankzij een slimme planning en goede samenwerking binnen een jaar afgerond. Dat is bijna een half jaar eerder dan gepland. De totale kosten van het project, inclusief 20 jaar onderhoud, bedragen € 230 miljoen. Daarmee blijft het project volgens de overheid ruim binnen budget.

Bron: Ministerie van I&M>