Versterkte dijk op Texel overgedragen

De Combinatie Tessel heeft de méér dan 17 km versterkte dijk op Texel overgedragen aan opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK). Dat is acht maanden eerder dan de contractuele opleverdatum van september dit jaar. Het sein ‘dijk veilig’ werd al op 14 oktober vorig jaar gegeven. ​
Het project startte in het vroege voorjaar van 2016 gestart. Sindsdien is door de Combinatie Tessel (Boskalis Nederland en KWS) gewerkt aan het ontwerp van de negen dijksecties aan de oostzijde van Texel tussen De Cocksdorp en de veerhaven bij Het Horntje. In de Civiele Combinatie Tessel ontwierpen en realiseerden Boskalis Nederland, Van Hattum en Blankevoort en Friso Civiel de drie gemalen en alle damwand constructies.
Belangrijk onderdeel van het project was de logistiek, die zodanig moest worden verzorgd dat de omgeving nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden ondervond.

Alhoewel aan dit werk geen duurzaamheidseisen waren verbonden, bleek dat een enorme CO2 reductie werd behaald door circulair ontwerpen, hergebruik van materialen en materiaal te transporten per schip in plaats van per as. Volgens de betrokken partijen is in totaal het equivalent van het jaarverbruik aan energie/CO2 uitstoot van alle huishoudens in Amsterdam bespaard.

KWS>
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/overdracht-veilige-dijk-texel