Versterking Markermeerdijken

16 september 2015 – Een consortium onder leiding van Boskalis gaat de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam versterken. De versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken moet deze voor de komende 50 jaar veilig zijn. In het consortium participeren naast Boskalis VolkerWessels ondernemingen, KWS Infra BV en Van Hattum en Blankevoort BV. De opdracht heeft een waarde van € 100 miljoen.
Het gaat om een voorlopige gunning. In de periode tot definitieve gunning werken HHNK en het consortium Boskalis Nederland BV, samen mee aan een vervolgonderzoek in opdracht van het ministerie van I&M gericht op de mogelijke inzet van pompen in de Houtribdijk. Dit vervolgonderzoek wordt geleid door Rijkswaterstaat en betreft onder andere de eventuele winst die het praktijkonderzoek naar de sterkte van veengrond onder dijken (‘Dijken op veen’), de invoering van nieuwe landelijke normeringen (geldend vanaf 2017) heeft voor de dijkversterking en de eventuele kansrijkheid van bewezen sterkte. Definitieve gunning zal medio december plaatsvinden nadat de resterende vragen zijn beantwoord.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier>